Eğitim:
AÖL sınavları ne zaman olacak 2014 Açıköğretim sınav tarihleri


Bu işlemlerin yapabilmek için aşağıdaki adımları izleyiniz.

Şekil 1 : Açık Öğretim Lisesi Web Sitesi
Ders seçerken aşağıdaki uyarıları dikkate alınız.

a. 30 krediden fazla ders seçmeniz olası değildir.Sınava Girmek İstediğiniz Yeri (Sınav Bölgesi) Değiştirme İşlemi2. Ş ekil 4'te görüldüğü gibi, Sınav Bölgesi meydanından imtihana girmek istediğiniz yeri seçiniz.Adres, Telefon, Gsm vb. Değiştirme İşlemi

Şekil 5 Öğrenci Genel Bilgileri Değiştirme Ekranı

Alan Değiştirme İşlemiNot: Alanı "Alan yok" seçili olanlar alan değişikliği yapamazlar


Öncelikle eğitim herkes için 4 yıllıktır. 2005 itibariyle liselerin 4 yıla çıkarılmasıyla önce örgün liselerde, 2008-2009 itibariyle de Açık Öğretim Lisesi'nde eğitim tamamen 4 yıla çıkarılmıştır. Dolayısıyla eskiden Açık Lise'de veya örgün okullarda 3 yıllık okuyan bir öğrenci Açık Lise'de 4 yıllık sisteme tabi olacaktır.

AÖL (MAOL) sınav sonuçları için tıklayınız

Açık Öğretim Lisesi 2009-2010 eğitim yılına kadar normal liseler gibi 4 senede bitirilebilirken, bakanlığın o dönem çıkardığı bir yönetmelikle Ocak ve Mayıs imtihanına ek olarak 3. bir sınav yapılmaya başlanmış ve Temmuz ayında yapılan bu sınavlarla beraber, yeni başlayan bir öğrenciye liseyi 2.5 yılda bitirebilme şansı doğmuştur.

04-05 Ocak 2014 Açık Öğretim Lisesi I. Dönem Sınav soru ve cevapları

Açık Öğretim Lisesi'nde (AÖL) yılda 3 sınav yapılıyor ve bu sınavlar sırasıyla, Ocak, Mayıs ve Temmuz ayında yapılıyor. (Yalnız 3. dönem yani Temmuz imtihanına bakanlığın kararıyla sadece 17 yaş ve üstü öğrenciler katılabiliyor)

Liselerde eğitim öğretim 2 tür yapılır. Ders geçmeli olan ''sınıflı'' sistem ve belli bir toplam krediye ulaşılması gereken ve dönemlik okunan ''kredili'' sistem. Açık Öğretim Lisesi, ikinci yazdığıma yani kredili sisteme tabi olduğu için, sınıf kavramı yoktur. Dönem olarak okunur. Dolayısıyla, ''ben kaçıncı sınıfım'' olayı yoktur. Örneğin ''ben lise 2 okuyorum değil'', ''ben 5. dönemtabir'' demek daha doğrudur...

Açık Öğretim Lisesi'nde müfredat yani ders programı olarak örgün liselerle aynı derslerin döneme yayılmış hali vardır. Örneğin örgün bir lisede lise 1 Matematik dersi AÖL'de, Matematik 1 ve Matematik 2 olarak ''2'' döneme ayrılır. Yani örgün liselerdeki sınıfların Açık Lise'deki karşılıkları şöyledir;

Lise 1: AÖL: 1. ve 2. dönem
Lise 2: AÖL: 3. ve 4. dönem
Lise 3: AÖL: 5 ve 6. dönem
Lise 4: AÖL: 7. ve 8. dönem

2010-2011 eğitim öğretim döneminden itibaren MEB liselerde ''alan'' uygulamasını kaldırdı. Dolayısıyla AÖL'de de alanlar kalkmış oldu. Ancak şuan yeni öğrenciler için bu durum ve kademeli olarak tüm öğrenciler alansız okuyacak ve ''Sosyal Bilimler, Türkçe Matematik'' gibi alanlar tarihe karışacak.

Yalnız şuan sadece ''İlkokul diplomasıyla ilk defa Açık Lise'ye kaydolanlar ile örgün bir lisede lise 1'den tasdikname alıp AÖL'ye kaydolanlar alansız okuyacak''. Bunlar dışında diyelim yıllar önce lise 2'de alanlı olarak okuyan bir öğrenci için alan uygulaması devam edecek.

Şuan yeni kayıtların tümünde sistemde ''alansız'' yazar. Ancak yukarıda yazdığım şartlara göre alanlı okuması gerekenler önümüzdeki günlerde alan seçecekken. Şartları alansız olarak okumaya müsait kişiler mezun oluncaya kadar ''alansız'' ibaresi ile okuyacak..

2013-2014 Eğitim-Öğretim yılı I. dönem sınav neticelerinin internette yayınlanması 13 Şubat 2014'te açıklanacak.
2013-2014 Eğitim-Öğretim yılı II. dönem yeni kayıt işlemleri ise 03-14 Şubat 2014'te yapılacak

2013-2014 Eğitim-Öğretim yılı I. dönem sınav neticelerinin internette yayınlanması.

03 Şubat 2014

2013-2014 Eğitim-Öğretim yılı II. dönem yeni kayıt işlemleri:

03-14 Şubat 2014

Kaydı alınan talebelerin veri girişlerinin sisteme son giriş tarihi.

16 Şubat 2014

2013-2014 Eğitim-Öğretim yılı II. dönem kayıt yenileme işlemleri: 03-14 Şubat 2014 İrtibat bürolarınca yeni kayıtları alınarak veri girişi yapılan talebelerin veri girişlerinin, sistem üzerinden AÖL tarafından kontrolünün inşa edilerek gerekli düzelmelerin yaptırılması/yapılması.

20 Şubat 2014

II. dönem sınav giriş yerlerinin internette yayınlanmaya başlanılması: 31 Mart 2014

II. DÖNEM SONU SINAVLARI

5-6 Nisan 2014

2013-2014 Eğitim-Öğretim yılı II. dönem sınav neticelerinin internette yayınlanması: 25 Mayıs 2014

2013-2014 Eğitim-Öğretim yılı III. dönem kayıt yenileme işlemleri:

26 Mayıs-06 Haziran 2014

III. dönem sınav giriş yerlerinin internette yayınlanmaya başlanılması:

07 Temmuz 2014

III. DÖNEM SONU SINAVLARI

12-13 Temmuz 2014

2013-2014 Eğitim-Öğretim yılı III. dönem sınav neticelerinin internette yayınlanması.

18 Ağustos 2014

12-13 Temmuz 2014 tarihlerinde yapılacak olan III. Dönem sınavlarına Açık Öğretim Lisesine kayıtlı, sınavın yapıldığı ilk gün itibariyle on yedi yaşını doldurmuş, on sekizden gün almış (11 Temmuz 1997 ve daha önceki doğumlu) silik, donuk ve ya faal talebelerimiz III. Dönem kayıt yenileme yaptırmaları halinde katılacaktır.

2014 yılı Açıköğretim lisesi 1. sınav tarihleri ne vakit olacak?

Sınavlara az bir süre kaldı.. Öğrenciler hazırlıklarını sürdürüyor. MEB Ortaöğretim sınavlarından olan SBS yeni adı ile TEOG sınavının tarihleri değiştiği için, Açıköğretim Lisesi AÖL sınav tarihleri de değişti. AÖL sınavı ne zaman? AÖL sınav tarihleri değişti mi? İşte AÖL 1.dönem sınav tarihleri...

2014 AÖL sınav tarihleri. MEB ortaöğretim geçiş sınavı olan ve ismi değişen SBS yeni isme TEOG olan sınavın tarihi değiştiği için Açık Öğretim Lisesi sınav tarihleri de değişti. AOL 2013-2014 sınav tarihlerinde değişiklik oldu yeni tarihleri 1.dönem sınavı 4-5 Ocak 2014 tarihinde, 2.dönem imtihanları 31 Mayıs-1 Haziran 2014 tarihlerinde 3.dönem imtihanları ise 23-24 Ağustos 2014 tarihleri olarak değiştirildi.

2014 (AÖL) Açıköğretim Lisesi 1. Dönem sınavı 4 Ocak ve 5 Ocak tarihinde yapılmıştı. SBS'nin yerine getirilen Yeni (teog) Temel Eğitimden Ortaeğitime geçiş sınavı nedeniyle AÖL sınav tarihlerinde değişikliğe gidilmişti.

AÇIK ÖĞRETİM LİSESİ MEZUNİYET ŞARTLARI

Açık Öğretim Lisesi Alanlı Öğrenci Mezuniyet Şartları
(Öğrenimlerine, Genel Kültür, Sosyal Bilimler, Fen Bilimleri, Yabancı Dil, Türkçe Matematik alanında devam edenler.)

Öğrenim gördüğü toplam dönemin en az 8 veya üzeri olması, Toplam kazanılan kredinin en az 192 veya üzeri olması,
Ortak derslerin tamamını başarması veya muaf olması, Dil ve Anlatım dersinden muafiyet olmaması nedeniyle kesinlikle başarılması, Alan kredisinin 80 veya üzerinde olması (Genel Kültür alanı hariç), Alan derslerinin tamamından en az bir defa imtihana girilmiş olunması, Açık Öğretim Lisesinde en az bir dönem imtihana girmiş olması,

Açık Öğretim Lisesi Alansız Öğrenci Mezuniyet Şartları

(Öğrenimlerine Alansız (Alan Yok) devam edenler.)
Öğrenim gördüğü toplam dönemin en az 8 veya üzeri olması, Toplam kazanılan kredinin en az 192 veya üzeri olması,
Ortak derslerin tamamını başarması veya muaf olması, Dil ve Anlatım dersinden muafiyet olmaması nedeniyle kesinlikle başarılması, Açık Öğretim Lisesinde en az bir dönem imtihana gitmiş olması,Açık Öğretim Lisesine Yeni Kayıt Nasıl Yapılır?Açık Öğretim Lisesi Yeni Kayıt işlemleri tüm Halk Eğitimi ve Mesleki Eğitim Merkezlerince yapılmaktadır. Yeni kayıt için aşağıda sıralanan evrakları tamamlayanlar ilan edilen Yeni Kayıt tarihleri arasında bölgelerinde bulunan en yakın bağlantı bürosuna müracaat ederek kayıtlarını yaptırabilirler. Yeni Kayıt işlemleri için aşağıda sıralanan 3 adımı takip ediniz.

1. Adım : Bankaya Yeni Kayıt Ücretini Ödeyiniz.

Açık Öğretim Lisesine yeni kayıt yaptıracak öğrenci adayı her yıl belirlenen yeni kayıt katılım bedelini ödemek zorundadır. 2013 yılında bir dönem için Yeni Kayıt katılım bedeli 25 TL.'dir. Bu bedelin;

20 TL.'sini Ziraat Bankası, Vakıflar Bankası veya Halk Bankasının (Halk Bankası ayrıca havale ücreti talep etmektedir) herhangi bir şubesine T.C. Kimlik numaranızı beyan ederek Destek Hizmetleri Genel Müdürlüğü, MEB Döner Sermaye İşletmesi Müdürlüğü hesabına, ödeyiniz ve dekontunu muhafaza ediniz.

2. Adım : Yeni Kayıt işlemleri İçin İrtibat Bürosuna gidiniz.


3. Adım : Derslerinizi Seçiniz.

AÖL 2014 2. Dönem Kayıt Yenileme 07 Mart'a kadar uzatıldı AÖL 2014 II. Dönem kayıt yenileme öğrenci girişi haberini okudunuz.

Haberin yayınlandığı tarih/zaman: 2014-3-20 4:55:50
Misafir Avatar
İsim
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Misafir Avatar
haham 1 ay önce

Anonim

Misafir Avatar
KOMANDOO @melek 3 ay önce

ikinci dönem sınavı 31 masıyıs 1 hazıran da

Misafir Avatar
zamira 4 ay önce

ek sinav hangi tarihte olacak???

Misafir Avatar
füsun 4 ay önce

ikinci dönem sınavı 31 masıyıs 1 hazıran da

Misafir Avatar
mehmet 5 ay önce

a.ö.l sayfasinda farkli tarih var hangisi ?

Misafir Avatar
melek 5 ay önce

acaba sınav tarihi ne zaman arkadaslar

Üniversitelere Kayıt Artık İnternetten
Bu yıl ilk kez başlanacak uygulama öğrencilerin işlerini kolaylaştıracak gibi görünüyor. 32 üniversite...

Haberi Oku