Türkiye:
E-Bordro ile maaş nasıl öğrenilir E Bordro tıkla maaşını öğren E bordro alma sorgulama 2014 bilgi

E bordronuzu görebilmek için TC kimlik numaranızı, memuriyet sici numaranızı ve ermekli sicil numaranızı bilmeniz yeterlidir. Devlet memurlarının maaşlarını E bordro sistemiye öğrenebilirsiniz. E-bordro sistemine sorgulamak için en doğru adres medya365'tesiniz. Sizde e bordronuz öğrenebilir sorgulayabilirsiniz.

E-Bordro devlet memurlarının aylık maaşlarını öğrenebilmeleri için geliştirilmiş elektronik sistemdir.

E-Bordronuzu görebilmek için TC kimlik numaranızı, memuriyet sici numaranızı ve emekli sicil numaranızı bilmeniz yeterlidir. Fakat genellikle memuriyet sicil numaraları sisteme tanıtılmadığı için eğer girişte sorun yaşarsanız memuriyet sicil no alanına 1 veya 0 girerek deneyiniz.

E BORDRO İŞLEMLERİ İLE İLGİLİ AÇIKLAMA

Emekli Sicil Numarası ile Memuriyet/Kurum Sicil Numarasının say200i sistemine girilmemesi veya hatalı girilmesi nedeniyle maaş bordrolarını alamayıp hata mesajı alan personellerin, öncelikle kendi kurum mutemetlerine müracaat etmek suretiyle eksik/hatalı olan bilgilerini (Emekli/memuriyet sicil numarası) muhasebe biriminden sisteme girdirmeleri/düzelttirmeleri gerekmektedir.

Ayrıca, Milli Eğitim Bakanlığı personellerinden alınan e-postalarda kurumları tarafından kendilerine memuriyet sicil numaraları verilmediği, bunun yerine mebsis numarası verildiği bildirilmektedir. Bu durumda olan MEB personellerinin kendi kurum mutemetlerine müracaat ederek memuriyet sicil numarası yerine maaş bilgi girişi formunda bulunan Memuriyet Sicil No alanına mebsis numarasını say2000i sistemine girdirmeleri gerekmektedir.
Bu çerçevede, yukarıda belirtilen hususlar dikkate alınarak bordro alınamaması durumunda, kbs@muhasebat.gov.tr adresine e-posta gönderilmeden önce ilgili tahakkuk birimine ve muhasebe birimine müracaat edilmesi gerekmektedir. kbs@muhasebat.gov.tr adresine sadece, söz konusu müracaatlardan sonuç alınamaması durumunda e-posta gönderilecektir.
2014 YILI MEMUR MAAŞLARI ZAMLARI BELLİ OLDU!

Memur maaşlarında 2014 yılında taban aylığında artış şeklinde yapılan brüt 175 liradan sosyal güvenlik primi ve vergi kesintisi yapıldıktan sonra net 125 lira kalacak ve tüm kamu çalışanlarının maaşı 125 lira artacak. 2014 yılında enflasyon oranı ne olursa olsun ayrıca bir fark ödenmeyecek.
2015 yılında ise yüzde 3+3 artışa ilave olarak 6'şar aylık dönemde enflasyon yüzde 3'ü aşarsa, enflasyon farkı ödenecek. Taban aylığına yapılan artış hem çalışan memurların gelecekteki emekli aylıklarına yansıyacak hem de mevcut emeklilerin aylıklarında iyileştirme sağlayacak.

İŞTE DERECE VE UNVANLARINA GÖRE 2014 MEMUR MAAŞLARI

Ünvan: Müstaşar Derece: 1/4 Temmuz 2013: 7.694 Ocak 2014: 7,819
Ünvan: Genel Müdür Derece: 1/4 Temmuz 2013: 6,736 Ocak 2014: 6,861
Ünvan: Şube Müdürü (Üniversite) Derece: 1/4 Temmuz 2013: 3.446 Ocak 2014: 3,571
Ünvan: Öğretmen Derece: 1/4 Temmuz 2013: 2.469 Ocak 2014: 2.594
Ünvan: Polis memuru Derece:8/1 Temmuz 2013: 2.784 Ocak 2014: 2.909
Ünvan: Uzman Doktor Derece: 1/4 Temmuz 2013: 4.043 Ocak 2014: 4.168
Ünvan: Doktor Derece: 7/1 Temmuz 2013: 3.310 Ocak 2014: 3.435
Ünvan: Hemşire (Lise) Derece: 11/3 Temmuz 2013: 2.233 Ocak 2014: 2.358
Ünvan: Mühendis (Büro) Derece: 1/4 Temmuz 2013: 3.522 Ocak 2014: 3.647
Ünvan: Profesör Derece: 1/4 Temmuz 2013: 5.047 OCAK 2014: 5.172
Ünvan:Araştırma görevlisi Derece: 7/1 Temmuz 2013: 2.484 OCAK 2014:2.609
Ünvan: Vaiz Derece: 1/4 Temmuz 2013: 2.655 OCAK 2014: 2.780
Ünvan: Avukat Derece: 1/4 Temmuz 2013: 4.001 OCAK 2014:4.126
Ünvan: Memur Derece: 9/1 Temmuz 2013: 2.041 OCAK 2014: 2.166

E bordro alma sorgulama 2014 devlet memuru maaşlarıKIDEM TAZMİNATINDA YENİ DÖNEM NASIL OLACAK?

Milyonlarca çalışanı ilgilendiren kıdem tazminatı sisteminde değişiklik yapılacak. Kıdem tazminatı yıllık değil, artık aylık hesaplanacak. Ayrıca kıdem tazminatı için fon kurulacak. Kıdem tazminatında devlet güvenceli dönem başlıyor. Hesaplamada yöntem değişiyor; kıdem tazminatı yıllık yerine aylık hesaplanacak. Kıdem tazminatı için bir fon kuruluyor. Evlilik, askerlik ve ev alma dışında 15 yıldan önce bu fondan çıkılamayacak. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Faruk Çelik, Ekim ayı sonunda Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'a sunulacak yeni kıdem tazminatı düzenlemesinin ilk ipuçlarını verdi. Bakan Faruk Çelik'in bazı gazetelere yaptığı açıklamalara göre; şirket iflas etse bile kıdem tazminatı ödemesi, devletin garantisinde olacak. Fonda, her çalışan adına bireysel hesap açılacak. Yeni sistem, işe yeni başlayanlar için geçerli olacak. Mevcut çalışanların ise isteğine bağlı.Ayrıca işveren, şu anda toplu olarak ödenen kıdem tazminatını aylık olarak ödeyecek. Böylece kıdem yükü birikmeyecek. Çelik, düzenlemenin çalışanların geçmiş ve geleceğe yönelik hak kaybına uğramayacağı şekilde hayata geçirileceğini ifade etti.

Kadroya geçirilen 100 bin sözleşmeli personeli rahatlatacak formül

6495 sayılı Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun'un 9 uncu maddesiyle 657 sayılı Kanuna eklenen geçici 41 inci madde sözleşmeli personele kadro verilmesini sağlamıştı.

Kanun yaklaşık 25 kamu kurumundaki 100 bin civarındaki sözleşmeli personelin memur kadrosuna geçirilmesi kabul edilmekle birlikte yeni bir tartışma da beraberinde gelmişti. Daha önceki kanun maddelerinin aksine yeni düzenlemede memur kadrosuna atanan sözleşmeli personelin beş yıl süreyle başka kamu kurum ve kuruluşlarına nakli yapılamayacaktır. Bu düzenlemenin uygulamada çok ciddi sıkıntı çıkaracağını iddia etmek için müneccim olmaya gerek yoktur ve şimdiden sıkıntılar çıkmaya başlamıştır. Bu yazımızda kadroya geçirilen sözleşmeli personelin nakil istisnalarını belirterek bu maddenin nasıl işlevsiz hale geldiğini izah etmeye çalışacağız.

Her şeyden önce sözleşmeli personelin memur kadrosuna geçirilmesinin gerekçelerinden birisi memur güvencesi, diğeri ise başka kurumlara nakil sıkıntısıydı. Yapılan düzenleme ile beş yıl gibi uzun bir süre memur kadrosunun çakılı hale getirilmesi anlaşılır bir durum değildir ve nakil sıkıntısının temelini çökertmiştir. Bu düzenleme ile aynı zamanda maalesef ikinci sınıf bir memur kadrosu oluşturulmuştur.

Özellikle eş ve sağlık durumu ile sınavla yapılacak naklen memur atamaları ve birçok memurun yükselmesine yönelik yeni bir sıkıntı kaynağı oluşturulmuştur. Her şeyden önce bir personelin başkakuruma geçmesi için kurumunun muvafakati şart olup, muvafakat verilmeden nakli zaten söz konusu olamamaktadır. Hal böyle iken personeli cendereye sokan ve uygulanabilirliği son derece zor olan böyle bir düzenlemenin çok fazla zaman geçmeden yeniden ele alınacağını düşünüyoruz. Herhangi bir kurumunkariyer memurluklarından birinin sınavını kazanan böyle bir personeli nasıl ve hangi hakla nakilden mahrum bırakabilirsiniz? Ayrıca, başka bir kurumda üst düzey bir kadroya atanma imkanı çıkan personeli hangi hakla engelleyebilirsiniz?

Ayrıca, daha önceki benzer düzenlemelerin hiçbirisinde böyle bir düzenlemeye yer verilmezken yenidüzenlemede böyle bir kayıt koyarak yapılan hayırlı bir işin daha başından gölgede bırakılması anlaşılır bir durum değildir.

Bu maddenin nasıl işlevsiz olacağını maddeler halinde açıklayalım

1- Unvan değişikliği ile naklen geçiş yapılabilir

Kanun maddesinde geçen 'Bu madde kapsamında memur kadrolarına atananların beş yıl süreyle başka kamu kurum ve kuruluşlarına nakli yapılamaz' hükmü gereğince sözleşmeli olup da memur kadrosuna atananların öncelikle kanun gereği atandığı kurum içi unvanı değiştirilerek bu kapsamdan çıkarılarak bundan sonra başka kurumlara naklinin yapılabileceğini düşünüyoruz. Ancak, aynı unvanda bulunanlar için naklen geçiş mümkün değildir. Bu yöntemi kullanarak naklen geçiş yapmak o kadar da zor olmasa gerektir.

Bu yorumu zorlama olarak görenler olabilir. Ancak, 657 sayılı Kanun'da aday memurun naklen başkakurumlara geçemeyeceğine ilişkin açık hüküm olmasına rağmen Devlet Personel Başkanlığı, vermiş olduğu görüşle sınavla yapılan geçişlerde bu hükmün geçerli olmayacağını belirtmiştir. Dolayısıyla bu yorumumuz DPB yorumu karşısında hafif bile kalmaktadır.

2- İstisnai kadrolara atama yöntemiyle naklen geçiş

Şayet sözleşmeli personelken memur olarak atanan personel, naklen atanacağı kamu kurumu için elzem bir personel ise ve bu kurumda istisnai kadro varsa yapılacak tek şey, ilgilinin memuriyetten istifa etmesi ve istifa sonrası dönüş yöntemiyle ilgili kurumun istisnai kadrosuna atanmasının sağlanmasıdır. Çünkü, istisnai kadrolara yapılacak atamalarda istifa sonrası bekleme süresi yoktur.

Bu konuyla ilgili olarak Devlet Personel Başkanlığının vermiş olduğu bir görüşte; '657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 59 uncu maddesinde belirtilen istisnai memurluklara mezkur Kanunun atanma, sınavlar, kademe ilerlemesi ve derece yükselmesine ilişkin hükümleriyle bağlı olmaksızın tahsis edilmiş derece aylığı ile 48 inci maddede yazılı genel şartları taşıyanlar arasından memur atanmakta ve ilgililer hakkında 657 sayılı Kanununun atanma, sınavlar, kademe ilerlemesi ve derece yükselmesi dışında kalan bütün hükümleri uygulanmaktadır. Bu itibarla, yukarıda sözü edilen bekleme sürelerinin istisnai memuriyetlere atanmada söz konusu olmadığı, istisnai memuriyetlerden başka kadrolara naklen atamalarda da aynı esasların geçerli olduğu ancak istisnai memuriyet kadrolarında çalışmakta iken çekilen veya çekilmiş sayılanların diğer kadrolara atanmaları halinde ise bekleme sürelerine tabi olduğu mütalaa edilmektedir.' ifadesine yer verilmiştir.
Misafir Avatar
İsim
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×

Ümraniye Dehşeti Yaşadı! Başlarından Silahla...
İstanbul Ümraniye'de üç Türkmen'in yaşadığı evde bu sabah dehşet dolu anlar yaşandı. Başlarından...

Haberi Oku